Petycja ws. likwidacji dorożek w Krakowie- stanowisko Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich

W dniu 21 lipca 2017 roku, przez Panią Agnieszkę Wypych, prezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt, została złożona petycja w sprawie likwidacji dorożek konnych w Krakowie. Petycja została skierowana do Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego.
Stowarzyszenie domaga się w piśmie całkowitej likwidacji zaprzęgów pracujących w Starym Mieście, argumentując to, rzekomym zagrożeniem dla życia i zdrowia koni oraz przemęczeniem i przeciążeniem koni.

Do tej pory, Stowarzyszenie, którego prezesem jest Pani Agnieszka Wypych, podejmowało działania wyłącznie w stosunku do psów i kotów. Zgodnie z informacją z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych działający na terenie Miasta Krakowa, stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 24 lipca 2015 roku.

W petycji znaleźć można sformułowania typu „widok zmęczonych, przeciążonych, przegrzanych koni, których kopyta ślizgają się po płycie krakowskiego Rynku Głównego„, „wykorzystywanie tych pięknych i mądrych zwierząt do pracy ponad siły„, „konie  ciągnące ciężkie  dorożki z turystami  narażone są  na utratę życia i zdrowia  z powodu upałów, w jakich przychodzi im pracować, z powodu smogu czy ruchu ulicznego„, które nie znajdują potwierdzenia w żadnych z przeprowadzonych do tej pory badań i opracowań, wykonanych między innymi przez specjalistów i lekarzy weterynarii z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W naszej opinii, podjęte przez Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt działanie jest próbą manipulacji opinią publiczną, rozpowszechnianiem nieprawdy oraz gwałtem na dobre imię przedsiębiorców- dorożkarzy.

Pragniemy podkreślić, że nikt z członków Zarządu KSOZ, nie podjął próby kontaktu ze Stowarzyszeniem Dorożkarzy Krakowskich, a zarzuty stawiane w piśmie są zmanipulowane i opierające się na nieprawdzie.
Tekst ma charakter mocno emocjonalny i brak w nim jakichkolwiek argumentów, które wskazywać by mogły na to, że dobrostan dorożkarskich koni może być zagrożony.

Równocześnie przypominamy, że zarówno praca wykonywana przez zaprzęgowe konie, jak i warunki i miejsca w jakich jest ona wykonywana, były przedmiotem wnikliwych badań, z których raport dostępny jest zarówno w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i na stronie internetowej Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.
Badania te opierały się między innymi na pomiarach urządzeniem WBGT, co stanowi precedens na skalę europejską, w badaniach, mających określić warunki zoohigieniczne w jakich pracują zwierzęta.

Ponad to, każdy z pracujących, dorożkarskich koni musi mieć aktualne badania lekarsko- weterynaryjne, dopuszczające je do pracy w zaprzęgu, które aktualizowane są co rok.

Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich pozostaje w ścisłej współpracy zarówno z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, ze specjalistami z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, jak i lekarzami weterynarii, którzy sprawują opiekę nad końmi pracującymi w dorożkach w Krakowie. Co roku organizowane są szkolenia dla dorożkarzy, których celem jest podnoszenie standardów opieki nad dorożkarskimi końmi oraz regularne spotkania w sprawie dokonania analizy pracy wykonywanej przez zwierzęta.

Wobec powyższego, bezpodstawne zarzuty rozpowszechniane przez KSOZ, uważamy za próbę manipulacji opinią publiczną, działanie na szkodę przedsiębiorców oraz szkalowanie dobrego imienia dorożkarzy.

0 komentarzy

Skomentuj

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. więcej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zamknij