Znamy wyniki badań dorożkarskich koni!

W dniach od 7 sierpnia do 12 września 2018 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, zostały przeprowadzone kompleksowe badania 48 koni dorożkarskich (24 pary zaprzęgowe), które pracują w Rynku Głównym i Starym Mieście w Krakowie.

Badaniu podlegały podstawowe parametry fizjologiczne, morfologię krwi z rozmazem, jony, biochemię i immunochemię krwi, warunki mikroklimatycze w miejscach postoju koni oraz dystans przebyty w ciągu dnia pracy.

Zbadano również poziom selenu we krwi dorożkarskich koni, ze względu na położenie miasta w południowej części Polski, której cechą charakterystyczną jest uboga zawartość tego ważnego dla prawidłowej pracy mięśni mikroelementu. Dodatkowo, wobec pojawiających się wątpliwości, przebadano poziom kortyzolu u badanych koni, który jest hormonem służącym do określenia poziomu stresu u ludzi oraz zwierząt.

Pobrania krwi odbywały się w stajniach w godzinach porannych, na czczo, następnie po powrocie koni po pracy oraz 24- godziny później.

Tuż, przed rozpoczęciem pracy, badanym koniom zakładano pulsometry, które w sposób ciągły zapisywały liczbę uderzeń serca na minutę, pokonywaną trasę oraz temperaturę powietrza mierzoną tuż przy skórze zwierzęcia, na wysokości łopatki.

 

kon-z-pulsometrem

fot. koń z założonym pulsometrem

Warunki mikroklimatyczne w miejscu postoju koni (między innymi postój główny dla dorożek konnych na linii A-B Rynku Głównego) były kontrolowane około godzin 12.00, 14.00 oraz 18.00 przy pomocy urządzenia WBGT.

wbgt

fot. urządzenie WBGT

Dodatkowo korzystano z termometra zawieszonego na ścianie Sukiennic oraz z czujnika Airly zawieszonego na ul. Mikołajskiej.

W celu dokładniejszego zobrazowania rozkładu temperatur na ciele koni, prowadzono dodatkowo pomiary za pomocą kamery termowizyjnej.

kamera-termowizyjna

fot. przykładowy pomiar przy pomocy kamery termowizyjnej Flir 17

 

WYNIKI I OMÓWIENIE

Badania dorożkarskich koni wykonywano w najcieplejszych tygodniach wakacji, kiedy temperatura powietrza w cieniu, wczesnym popołudniem, kilkukrotnie sięgała powyżej 28 stopni Celsjusza, wg. wskazań termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic, WBGT oraz czujnika Airly). Urządzenie WBGT (ang. wet bulb globe temperature), składa się z z czujników pomiaru temperatury w stanie wilgotnym (bulb wet) oraz temperatury poczernionej kuli (glob temperature), a uzyskany wynik umożliwia ocenę średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka. Od niedawna, pomiary WBGT są wykorzystywane do kontroli mikroklimatu miejsc, w których startują konie sportowe. W kwestii badania mikroklimatu w jakim pracują konie zaprzęgowe za pomocą urządzenia WBGT, Kraków jest pionierem w Europie. Podczas badań potwierdzono, że praktyka, którą stosują dorożkarze, czyli dodatkowe pojenie oraz korzystanie z postojów zastępczych, jest właściwa.

tabela-temperatury

tab. dane mikroklimatyczne temperatury, ciśnienia, wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza PM10, PM25 w godzinach badań koni na krakowskim Rynku.

Rozkład temperatur na ciele koni na postoju w Rynku Głównym został zbadany za pomocą kamery termowizyjnej, na zdjęciach zamieszczonych poniżej, przy czym najcieplejszy (czerwony) lub najchłodniejszy (granatowy/niebieski) punkt jest zaznaczony strzałką, a wartość pomiary pojawia się w lewym górnym rogu zdjęcia.

zdjecia-z-kamery-termowizyjnej

fot. zdjęcia z kamery termowizyjnej

Wykonany z mniejszej odległości, a dzięki temu bardziej dokładny pomiar temperatury podłoża oraz końskich kopyt wykazał, że nie dochodzi o nagrzewania się puszki kopytowej od bruku, co ilustruje poniższe zdjęcie, a najcieplejszym miejscem na kopycie jest to, na które bezpośrednio pada światło słoneczne.

kopyto

fot. temperatura podłoża oraz puszki kopytowej

Do oceny wydolności fizycznej koni oraz poziomu zmęczenia wykorzystano metody stosowane dla koni sportowych w dyscyplinie rajdy długodystansowe, powożenie lub Wszechstronny Konkurs Konia Sportowego (ujeżdżenie + skoki przez przeszkody + kros).
Podczas badań nie stwierdzono przekroczonych wartości fizjologicznych charakterystycznych dla wykonywanego wysiłku.

 

Dodatkowo w niezależny  laboratorium badano poziom selenu (mikroelement odpowiedzialny za prawidłową pracę mięśni), a badania wykazały, że u jednego z 48 badanych koni poziom był przekroczony, a w dwóch przypadkach niewiele niższy od przyjętej normy.

WNIOSKI

  1. U badanych koni, wysokie temperatury powietrza nie powodowały istotnych zmian w kontrolowanych parametrach krwi.
  2. Częstotliwość uderzeń serca pracujących koni utrzymywała się w granicach fizjologicznej normy.
  3. Nie potwierdzono procesu odbierania ciepła (nagrzewania się) kopyt od podłoża.
  4. Poziom badanych mikroelementów nie odbiega od fizjologicznych norm.
  5. W trakcie badań: próbą skórną, czasem kapilarowym, wartością hematokrytu, nie stwierdzono odwodnienia koni. 

Warto podkreślić, że badania dorożkarskich koni prowadzone są co roku w miesiące najbardziej upalne, od 2012 roku i do tej pory żadne z tych badań nie wykazały, aby koniom pracującym na krakowskim Rynku, działa się krzywda.

0 komentarzy

Skomentuj

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. więcej

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zamknij